تاریخ و ساعت
Wednesday : 24/07/2019

 
تکالیف روزانه
28 فروردین 95
http://file:///C:/Users/Simin/Desktop/آزمون_تستی_هدیه_های_آسمانی_پنجم_دبس.pdf
عزیزانی که محتوای الکترونیکی تهیه کرده اند شنبه بیاورند.ممنون
آزمون عملکردی ریاضی پنجم تناسب.pdf
ریاضی دی 94.docx
عملکردی ریاضی.docx
عملکردی ریاضی.docx
لطفا جهت دیدن تکالیف اینجا کلیک کنید
شنبه 3 بهمن آزمون سه فصل ریاضی
پنجمی های عزیز کارعملی ریاضی و علوم را
آزمون جامع 26 بهمنPlaces-folder-
برای روز شنبه بیاورید.ممنون
94/11/8/
امروز(8 اسفند 94) ریاضی ص 102 و103
حل شود.
فارسی ص114 تا ص118 کلماتی که حروف
ک.ق.ه .ث.ح.ذ.ط   را دارند پیدا کن وبنویس.
ممنون دانش آموزان خوبم
چهارشنبه 95/1/23اجتماعی پرسیده میشود و یک دیکته شب از درس حکمت گفته شود.
 
تمرین دفتر ریاضی حل شود. دیکته ص123
علوم واجتماعی پرسیده شود.(95 /1/24)
آزمون هدیه جواب را جواب دهید.95/1/28
 
 
 
 
 

 
 

تصاویر روز

 
 

آموزشی

 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمایشی


 
مقالات علمی

هیچ خبری یافت نشد.
 
تعداد بازدیدکنندگان
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
پیام رسان
گیرنده