تاریخ و ساعت
چهارشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

 
تکلیف روزانه
 
2،1
یک د یکته 
آدینه هفته ی چهارم بهمن
2،4
دوره ی زندگی قورباغه را شرح دهید 
فارسی نوشتاری ص80 کامل شود
ریاضی ص134 و 135 راکامل انجام دهید
2،5
 ریاضی ص138
فارسی نوشتاری ص81 ، 82
تصویر جهتها ص66 اجتماعی
2،6
مطالعه ی مجلات رشد نو آموز
2،7
5مساله ی ضرب در دفتر ریاضی
یک دیکته
با ده کلمه از درس جنگل جمله بسازید
2،8
آدینه هفته ی اول اسفند
یک دیکته
رزاضی ص 140 و 141
2،11
قرآن ص 121 و 115
فارسی نوشتاری ص84
2،12
5 مساله ی ضرب
دیکته از درسهای 5و6و7
2،13
تمرین ریاضی 
دیکته از درسهای 8 و 9
2،14
ریاضی فصل 2 و 3 را کار کنید
 
 
 
 
 
 
 
آموزشی
 
-اذکار نماز حفظ شود.
-جمع و تفریق های تا دو رقم را ذهنی کار کنید.
-سعی کنید مانند رسم الخط کتاب فارسی خوانداری بنویسید.
-هر روز چند ایه از قران کریم را بلند بخوانید.
 
-همه ی کار برگه ها را در پوشه قرار دهید.
-مطالعه ی روزانه انجام شود
جدول ضرب را کامل حفظ کنید.
 
 

تصویر گردان

 
 

پرسش و پاسخ

 
 

تصویر گردان

 
 

تصویر گردان

 
مقالات علمی

هیچ خبری یافت نشد.
 
تعداد بازدیدکنندگان
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمایشی


 
حدیث روز
 
سایتهای مفید