انتهای بلوار ارتش/سوهانک/خیابان ازگلی/
   انتهای اولین کوچه سمت چپ  
 
 
                تلفن :22441031          تلفکس : 22466565         
 
                           آدرس سایت : fooladi-1.ir 
 
 
 

نقشه